Srečanja

Skupina SAA je za posameznikovo okrevanje od zasvojenosti najpomembnejša, saj ponuja varno okolje, kjer poslušamo različne zgodbe zasvojenosti s seksualnostjo, podobne našim, in spoznavamo, da je okrevanje mogoče. V skupini si med seboj delimo svoje izkušnje, moč in upanje, da bi tako laže rešili težave zasvojenosti s seksualnostjo vsakega posameznika in naše skupne težave ter hkrati pomagali okrevati tudi drugim. Prek skupine SAA smo spoznali, da nismo brezupni primeri. Edini pogoj za članstvo je želja po prenehanju s kompulzivnim seksualnim vedenjem.

Posamezna skupina se srečuje enkrat tedensko po dve uri. Vsaka ima svojega vodjo, ki vsakič poskrbi za uvodno meditacijo, pripravi temo srečanja, poskrbi za strukturo in vodi srečanje. Članstvo je brezplačno, a ob koncu srečanja se po navadi poberejo prostovoljni prispevki, s čimer se pokrijejo stroški najema prostora.

Vsaka skupina je avtonomna, kar pomeni, da mednarodna organizacija SAA nima nobene pristojnosti glede upravljanja skupine.

V Sloveniji trenutno deluje več skupin, v Ljubljani in Celju.

Ljubljana:

Nedelja: mešana skupina, ob 17.30 v zimskem času in ob 19.00 v poletnem času

Celje:

Torek: mešana skupina ob 20.00