Pravno pojasnilo

Varstvo osebnih podatkov

Naša organizacija se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali prek spletnih strani ali kako drugače, ne bo prodajala, posojala ali kakorkoli posredovala tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Izključitev odgovornosti

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo mogočo mero skrbnosti. Kljub temu organizacija ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh; te se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prav tako organizacija ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala neposredno ali posredno zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, organizacija ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Avtorske pravice

© Copyright 2016
Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali kako drugače reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja organizacije, ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji mogoči meri, ki jo dovoljuje zakon.